Ultima data actualizata:
2 aprilie 2021

Planul urbanistic general al comunei Teliucu Inferior

Planul urbanistic zonal - zona de agrement lac Cincis Cerna

Acte de urbanism, detalii, formulare tipizate

Notarea construcției în cartea funciară
Emiterea certificatului de urbanism
Emiterea autorizației de construire
Înștiințări
Panoul de identificare a investiției

Autorizatii de construire

Certificate urbanism

Sus